Β' Λυκείου

Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑ
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Έκθεση
Φυσική
Χημεία
Αρχαία

Θετική – Τεχνολογική  Κατεύθυνση

ΜΑΘΗΜΑ
Μαθηματικά κατεύθυνσης
Φυσική κατεύθυνσης
Χημεία κατεύθυνσης

Θεωρητική Κατεύθυνση

ΜΑΘΗΜΑ
Αρχαία κατεύθυνσης
Λατινικά