Γ' Λυκείου

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών:

  • Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!
  • Η συμπλήρωση γνώσεων από προηγούμενες τάξεις
  • Η οργάνωση και μεθόδευση της προσπάθειας των μαθητών μας
  • Η μέγιστη απόδοση στις γραπτές εξετάσεις
  • Έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης και διενέργεια επαναλήψεων

 

Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά γενικής παιδείας 2
Φυσική γενικής παιδείας 2
Βιολογία γενικής παιδείας 2
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
Έκθεση
2
Ιστορία 2

Θετική - Τεχνολογική Κατεύθυνση

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά κατεύθυνσης
5
Φυσική κατεύθυνσης 5
Βιολογία 2
Χημεία 2
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 2
Προγραμματισμός 2

Θεωρητική Κατεύθυνση

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία κατεύθυνσης 4
Λατινικά 2
Ιστορία 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2