Εκπαιδευτικό Υλικό

programa_spoudon.jpg

Symbol_-_Add.pngOμαδική διδασκαλία
Aναπτύσσεται άμιλλα και ο μαθητής μαθαίνει τόσο από το δάσκαλο όσο και από τους συμμαθητές του.

Symbol_-_Add.pngΠροετοιμασία με στρατηγική
Oργάνωση, μέθοδος και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών προσαρμασμένα στις ανάγκες κάθε μαθητή.

Symbol_-_Add.pngΈμπειρη και υπεύθυνη καθοδήγηση
Eξειδικευμένοι καθηγητές που σε οδηγούν στη σχολή της πρώτης προτίμησής σου.

Symbol_-_Add.pngΠρογράμματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού
Για να μπορεί ο μαθητής να σχεδιάζει ο ίδιος το μέλλον του.

Symbol_-_Add.pngΔιαρκής καθημερινή ψυχολογική υποστήριξη
και επαφή με το μαθητή και την οικογένειά του.

Symbol_-_Add.pngOλοκληρωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση
για όλες τις πτυχές του εκπαιδευτικού καιεξεταστικού συστήματος.